ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 : 1 หลักสูตร

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม  2564  สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 น. 1 หลักสูตร

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 : 9 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564  สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 น. 5 หลักสูตร           เวลา 14.00-17.00 น. 4 หลักสูตร    

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 : 12 หลักสูตร และวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 : 1 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564  สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 น. 6 หลักสูตร                 เวลา 13.00-16.00

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 : 8 หลักสูตร และวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 : 6 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564  สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 น. 3 หลักสูตร           เวลา 09.00 – 17.00 น.

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 : 1 หลักสูตร

วันศุกรที่ 19 พฤศจิกายน 2564  สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-16.30 น. 1 หลักสูตร

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 13 และวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 : 12 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564  สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 น. 5 หลักสูตร   เวลา 13.00-16.00 น. 1 หลักสูตร      เวลา 14.00-17.00 น. 4 หลักสูตร  

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 : 11 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 6 หลักสูตร เวลา 13.00-16.00 น. 1 หลักสูตร    เวลา 14.00-17.00 น. 4 หลักสูตร    สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/    

Read more