หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร หลักสูตร: สอนวิทยาศาสตร์ด้วยการทดลอง ตอนที่ 2 วิทยากร: รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล          

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม  2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 1 หลักสูตร หลักสูตร: สอนภาษาอังกฤษแบบฟินฟิน สไตล์ฟินแลนด์ผสมผสาน Theme-Based Learning และ Phenomenon-Based Learning วิทยากร: อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน     

Read more