ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อ.ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน

 วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  หลักสูตร  English Hybrid Series EP.11: Making Requests and Suggestions and Future Simple ดูรายชื่อ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา

 วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  หลักสูตร  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ:PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอนที่13 ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม

 วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  หลักสูตร  เทคนิคออกแบบห้องเรียนที่มีความสุข ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร

 วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  หลักสูตร  สอนออนไลน์ให้สนุกด้วย Meet Butter และ Gather Town ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง

 วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  หลักสูตร  “ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนภาษาไทยตามแนวคิดของสิงคโปร์  ตอนที่1” ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

 วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  หลักสูตร  หลักสูตรอบรม และปฏิบัติการเรื่อง ตะลุยดินแดนโรมันกับการออกแบบสื่อการเรียนรู้โลกเสมือนจริง ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

 วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  หลักสูตร  English Is Fun …… the Series (EP. 3):  Multiple Intelligences (MI) and

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์,รศ.พเยาว์ ยินดีสุข,ผศ.ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฏ์

 วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  หลักสูตร  การเรียนรู้เชิงรุกด้วย CO-5STEPs…….แนวการสอนทรงพลังสู่ความปังสร้าง(6)สมรรถนะ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

 วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  หลักสูตร  “เกมง่ายๆ สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา “ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

 วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  หลักสูตร  หลักสูตร สร้างสื่อการสอนออนไลน์ใช้ได้ทุกวิชา ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more