หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 : 2 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร หลักสูตร : “แนวทางและตัวอย่างการประเมินผลผู้เรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ” วิทยากร : อาจารย์บุญฤทธิ์ บุญมา    

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  4 หลักสูตร หลักสูตร : เสวนาและปฏิบัติการเรื่องคุณค่า แห่งจิตสำนึกความเป็นชาติ… วิทยากร :  ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส ,

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  1 หลักสูตร หลักสูตร : การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาสมิทธิภาพการสื่อสาร English Hybrid Series: Proficiency Development in the

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 : 10 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  5 หลักสูตร หลักสูตร : การสอนภาษาไทยกับเทรนด์การศึกษาโลก วิทยากร :  อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา        

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์

 วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  หลักสูตร  “PISA mathematics สำหรับครู เราเรียนรู้อะไรได้บ้าง” ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code  

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. :  1 หลักสูตร หลักสูตร : การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาสมิทธิภาพการสื่อสาร English Hybrid Series: Proficiency Development in

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. :  5 หลักสูตร หลักสูตร : เปลี่ยนคริสต์มาสเป็นบทเรียน ฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษ Ho! Ho! Ho! วิทยากร :  อาจารย์จิรภัทร ศรีสุข

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. :  1 หลักสูตร หลักสูตร : การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาสมิทธิภาพการสื่อสาร English Hybrid Series: Proficiency Development in the

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 : 8 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. :  4 หลักสูตร หลักสูตร : ทฤษฎีกราฟ : การระบายสีกราฟและการประยุกต์ วิทยากร :  รองศาสตราจารย์ดร.ชานนท์ พรมสกล

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. :  1 หลักสูตร หลักสูตร : การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสาน เพื่อพัฒนาสมิทธิภาพการสื่อสาร English Hybrid Series: Proficiency Development

Read more