ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 : 5 หลักสูตร

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 9.00-12.00 4 หลักสูตร เวลา 14.00-17.00 1 หลักสูตร

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 : 6 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 3 หลักสูตร เวลา 14.00-17.00 3 หลักสูตร

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 : 2 หลักสูตร

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 10.00-12.00 1 หลักสูตร เวลา 14.00-17.00 1 หลักสูตร

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 : 6 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 3 หลักสูตร เวลา 14.00-17.00 3 หลักสูตร

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 : 3 หลักสูตร

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 : 8 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-17.00

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 : 7 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-17.00

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 : 1 หลักสูตร

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-17.00  

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 : 1 หลักสูตร

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565  สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00  

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 : 10 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565  สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-17.00  

Read more