ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อ.จิรภัทร ศรีสุข

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  Grammar Digest ไวยากรณ์ย่อยง่าย: Wh-Questions พลังแห่งการตั้งคำถาม ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 : 10 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565  สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 เวลา 14.00-17.00 น. 4 หลักสูตร    

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 : 9 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565  สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 เวลา 13.00-16.00 น. 1 หลักสูตร เวลา 14.00-17.00 น. 4 หลักสูตร    

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 : 10 หลักสูตร วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 : 1 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565  สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00                        

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 : 9 หลักสูตร วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 : 3 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565  สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00   เวลา 13.00-16.00   เวลา 14.00-17.00     วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2565  สมัครอบรมออนไลน์

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 : 10 หลักสูตร วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 : 2 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565  สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 เวลา 13.00-16.00 วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2565  สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 น. 2 หลักสูตร  

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 : 9 หลักสูตร วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 : 2 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565  สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 เวลา 13.00-16.00   เวลา 09.00-10.30 และ14.30-16.00 เวลา 14.00-17.00 วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 : 8 หลักสูตร และวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 : 1 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565  สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 น. 4 หลักสูตร   เวลา 14.00-17.00 น. 4 หลักสูตร       วันอาทิตย์ที่ 30

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 : 9 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565  สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 น. 4 หลักสูตร   เวลา 14.00-17.00 น. 5 หลักสูตร วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565  สมัครอบรมออนไลน์

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 : 1 หลักสูตร

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565  สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 น. 1 หลักสูตร    

Read more