ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 : 11 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 6 หลักสูตร เวลา 13.00-16.00 น. 1 หลักสูตร    เวลา 14.00-17.00 น. 4 หลักสูตร    สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/    

Read more