ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. หลักสูตร :การสอนภาษาไทยแบบ Active Learning ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code ไม่มีไฟล์เอกสาร

Read more

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 3 หลักสูตร เวลา 14.00-17.00 น. 4 หลักสูตร สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 3 หลักสูตร     เวลา 14.00-17.00 น. 4 หลักสูตร    สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 น. 3 หลักสูตร  

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 : 1 หลักสูตร

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 1 หลักสูตร สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 : 8 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 4 หลักสูตร     เวลา 14.00-17.00 น. 4 หลักสูตร    สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/        

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 : 10 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 5 หลักสูตร     เวลา 14.00-17.00 น. 5 หลักสูตร    สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/        

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 : 4 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 4 หลักสูตร     เวลา 14.00-17.00 น. 4 หลักสูตร    สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/        

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 : 4 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 4 หลักสูตร     เวลา 14.00-17.00 น. 2 หลักสูตร    สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/     เวลา 14.00-17.00 น. 2 หลักสูตร 

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-17.00 น.   หลักสูตร : สร้างคลิปออนไลน์ง่ายๆ ด้วย kineMaster EP 2 วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร   ดูรายชื่อ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น.   หลักสูตร : ภาษาไพธอน​ ภาค​ 2 เขียนโปรแกรมประยุกต์กับคณิตศาสตร์​ วิทยาศาสตร์ วิทยากร : รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

Read more