การผลิตสื่อสร้างสรรค์สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2560 จังหวัดชลบุรี

“หลักสูตรการอบรมปฏิบัติการผลิตสื่อสร้างสรรค์สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม วันที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมบูติกซิตี้ พัทยาใต้ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี” From

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สนุกกับสื่อการสอนคณิตศาสตร์ ป.3” วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สนุกกับสื่อการสอนคณิตศาสตร์ ป.3” วิทยากร : อาจารย์สมเกียรติ เพ็ญทอง และ อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์ วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อำเภอประโคนชัย

Read more

โครงการอบรมการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทยให้อ่านสนุก ผู้เรียนเป็นสุขกับการเขียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

“โครงการอบรมการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทยให้อ่านสนุก ผู้เรียนเป็นสุขกับการเขียน จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ วิทยากร : ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะไซมีส (The SIAMESE Hotel)

Read more

เทคนิคการสอนเขียนเรียงความและย่อความให้มีประสิทธิภาพ วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560

“หลักสูตร เทคนิคการสอนเขียนเรียงความและย่อความให้มีประสิทธิภาพ วิทยากร: ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์และอ.พรพิตร สกุณา วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560” From โครงการบริการวิชาการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 5/16/2017 (222 items) Generated

Read more

ร้อยกรองของสนุก วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต

“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์จัดการอบรมหลักสูตร “ร้อยกรองของสนุก” สำหรับครูสอนภาษาไทย วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต” From หลักสูตร “ร้อยกรองของสนุก” วันที่ 7-8 พ.ค.

Read more

เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 2 เรื่อง สอนครูทำวิจัย การสร้างนวัตกรรมของครูและนักเรียน” วันที่ 27-28 มีนาคม 2560

“โครงการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอบรมพัฒนาครูด้านโครงงานโครงการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอบรมพัฒนาครูด้านโครงงาน วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ครั้งที่2 เรื่อง สอนครูทำวิจัย การสร้างนวัตกรรมของครูและนักเรียน วันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองถลางจังหวัดภูเก็ต”

Read more

การสอนนักเรียนทำโครงงาน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู เรื่อง การสอนนักเรียนทำโครงงาน จัดโดยโรงเรียนเมืองถลาง ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต”

Read more

บรรยากาศการมอบวุฒิบัตร การสอนนักเรียนทำโครงงาน วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู เรื่อง การสอนนักเรียนทำโครงงาน จัดโดยโรงเรียนเมืองถลาง ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต”

Read more

การสอนนักเรียนทำโครงงาน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู เรื่อง การสอนนักเรียนทำโครงงาน จัดโดยโรงเรียนเมืองถลาง ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต”

Read more

พิธีมอบวุฒิบัตร การจัดการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ สะเต็มศึกษาในโรงเรียน วันที่ 15-16 ตุลาคม 2559

“หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ สะเต็มศึกษาในโรงเรียน วิทยากร ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม วันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2559 อบรมนอกสถานที่ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ณ โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมือง

Read more