ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน

 วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  หลักสูตร  การผลิตสื่อการสอนเรื่องพื้นที่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์จิรชพรรณ ชาญช่าง

 วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  หลักสูตร  การผลิตสื่อการสอนเรื่องพื้นที่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา

 วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  หลักสูตร  เคล็ดลับวิธีการสอนภาษาไทยให้สนุก และเข้าใจง่าย ตอนที่ 3 ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม

 วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  หลักสูตร  การสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม

 วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  หลักสูตร  การสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์สมประสงค์ น่วมบุญลือ

 วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.  หลักสูตร  จริยศึกษา พื้นฐานความมั่นคงของชีวิตและสังคม (ตอนที่ ๕) “แนวคิดการพัฒนาจริยศึกษา” ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

 วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น.  หลักสูตร  การพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักเรียนในความปรกติใหม่ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์จิรภัทร ศรีสุข , อาจารย์พชรวรรณ สุขหมื่น , อ.ดร.รวิวรรณ บุพพัณหสมัย

 วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น.  หลักสูตร  Reading That Makes Sense: อ่านอังกฤษให้จึ้ง เข้าถึงขั้วหัวใจ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล

 วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น.  หลักสูตร  กิจกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ระดับประถมศึกษา ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

 วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น.  หลักสูตร  กลเกมคณิตศาสตร์ สไตล์ประถมต้น ตอนที่ 1 ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more