หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 : 11 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 6 หลักสูตร หลักสูตร: “คำไทยใช้ให้ถูก…ครูทุกสาระการเรียนรู้ต้องปลูกฝังศิษย์ให้ติดเป็นนิสัย” วิทยากร: ศ.กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์        

Read more

เชิญชวนลงทะเบียนเรียนกับ Kantanyudemy !!

  ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ที่ FB katanyudemy โดยสามารถลงทะเบียนเรียนกับ katanyudemy ง่ายๆ เพียงแค่คลิ๊กตาม Link ด้านล่างนี้เลย สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านทาง Google form ของ Katanyudemy https://forms.gle/XehrVmhQ1qYrAzXS7 👇👇 Link เข้าร่วมกลุ่มของแต่ละวิชาอยู่ด้านล่าง

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ พรมสกล

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม เวลา 09.00-12.00  น. หลักสูตร สมการไดโอแฟนไทน์และโจทย์ประยุกต์ ภาค 2 ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม เวลา 09.00-12.00  น. หลักสูตร 50 กิจกรรรมสนุกวิทย์และมายากลโดยใช้ลูกโป่ง ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม เวลา 09.00-12.00  น. หลักสูตร Virtual Communicative English Classroom and Activities (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ภณสมิทธิ์ ธัญสมิทธิโภคิน

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม เวลา 09.00-12.00  น. หลักสูตร ยกระดับภาษาอังกฤษครูไทยให้ก้าวไกลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ “ครูพร้อม” โกอินเตอร์ English Challenge: The Upgrade Series for All Thai Teachers EP.15 MY INTERNATIONAL

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม เวลา 09.00-12.00  น. หลักสูตร “คำไทยใช้ให้ถูก…ครูทุกสาระการเรียนรู้ต้องปลูกฝังศิษย์ให้ติดเป็นนิสัย” ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม เวลา 09.00-12.00  น. หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กับการเป็นพลเมืองดิจิทัล ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม เวลา 14.00-17.00  น. หลักสูตร :  กิจกรรมเกมสร้างสรรค์ผ่านเว็บ ตอนที่ 2 ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more