หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 5 หลักสูตร หลักสูตร: เขียนเกมเบื้องต้นด้วย Scratch วิทยากร: รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล            

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. : 1 หลักสูตร หลักสูตร: ยกระดับภาษาอังกฤษครูไทยให้ก้าวไกลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ “ครูพร้อม” โกอินเตอร์ English Challenge: The Upgrade Series for

Read more