ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 : 3 หลักสูตร

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 : 8 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-17.00

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 : 7 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-17.00

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 : 1 หลักสูตร

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-17.00  

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 : 1 หลักสูตร

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565  สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00  

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 : 10 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565  สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-17.00  

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อ.จิรภัทร ศรีสุข

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  Grammar Digest ไวยากรณ์ย่อยง่าย: Wh-Questions พลังแห่งการตั้งคำถาม ประกาศรายชื่อ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 : 10 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565  สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 เวลา 14.00-17.00 น. 4 หลักสูตร    

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 : 9 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565  สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 เวลา 13.00-16.00 น. 1 หลักสูตร เวลา 14.00-17.00 น. 4 หลักสูตร    

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 : 10 หลักสูตร วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 : 1 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565  สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00                        

Read more