ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 : 5 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 3 หลักสูตร     เวลา 14.00-17.00 น. 2 หลักสูตร    สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/     เวลา 14.00-17.00 น. 2 หลักสูตร 

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 : 5 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 3 หลักสูตร     เวลา 14.00-17.00 น. 2 หลักสูตร    สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/  เวลา 14.00-17.00 น. 2 หลักสูตร   

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 : 7 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 4 หลักสูตร     เวลา 14.00-17.00 น. 3 หลักสูตร    สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/  เวลา 14.00-17.00 น. 3 หลักสูตร 

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 : 7 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 4 หลักสูตร     เวลา 14.00-17.00 น. 3 หลักสูตร    สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/  เวลา 14.00-17.00 น. 3 หลักสูตร   

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 : 7 หลักสูตร

 วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 4 หลักสูตร     เวลา 14.00-17.00 น. 3 หลักสูตร    สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 : 8 หลักสูตร

 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 4 หลักสูตร     เวลา 14.00-17.00 น. 4 หลักสูตร    สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ

 วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน  2563 เวลา 09.00-12.00 น.      หลักสูตร : เทคนิคการคำนวณ วิทยากร : อาจารย์ภีมวัจน์  ธรรมใจ        

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 : 8 หลักสูตร

 วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 4 หลักสูตร     เวลา 14.00-17.00 น. 4 หลักสูตร    สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 : 6 หลักสูตร

 วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 3 หลักสูตร     เวลา 14.00-17.00 น. 3 หลักสูตร    สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/  เวลา 14.00-17.00 น. 3 หลักสูตร  

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 : 5 หลักสูตร

 วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 2 หลักสูตร     เวลา 14.00-17.00 น. 3 หลักสูตร    สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/

Read more