ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 : 5 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 น. 2 หลักสูตร เวลา 14.00 – 17.00 น. 3 หลักสูตร  

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 : 4 หลักสูตร

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 น. 2 หลักสูตร —————— —————— เวลา 10.00-12.00 น. 1 หลักสูตร —————— เวลา 14.00 –

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 : 6 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 น. 3 หลักสูตร —————— —————— —————— เวลา 14.00 – 17.00 น. 3 หลักสูตร ——————

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 : 5 หลักสูตร

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 น. 2 หลักสูตร —————— —————— เวลา 10.00-12.00 น. 1 หลักสูตร —————— เวลา 14.00 –

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ 27 สิงหาคม 2565 : 6 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 น. 3 หลักสูตร ———————- ———————- ———————- เวลา 14.00 – 17.00 น. 3 หลักสูตร

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 : 3 หลักสูตร

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 น. 1 หลักสูตร —————————————– เวลา 10.00 -12.00 น. 1 หลักสูตร —————————————– เวลา 14.00

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 : 5 หลักสูตร

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 9.00-12.00 4 หลักสูตร เวลา 14.00-17.00 1 หลักสูตร

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 : 6 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 3 หลักสูตร เวลา 14.00-17.00 3 หลักสูตร

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 : 2 หลักสูตร

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 10.00-12.00 1 หลักสูตร เวลา 14.00-17.00 1 หลักสูตร

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 : 6 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 3 หลักสูตร เวลา 14.00-17.00 3 หลักสูตร

Read more