หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 : 9 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. :  4 หลักสูตร หลักสูตร : เสวนาและปฏิบัติการเรื่องคุณค่า แห่งจิตสำนึกความเป็นชาติ… วิทยากร :  ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส ,

Read more

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 : 8 หลักสูตร และวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2565 : 1 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565  สมัครอบรมออนไลน์ คลิก  http://register.kusol.org/ เวลา 09.00-12.00 น. 4 หลักสูตร           เวลา 14.00-17.00 น. 4 หลักสูตร  

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

 วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  หลักสูตร  หลักสูตร สร้างสื่อการสอนออนไลน์ใช้ได้ทุกวิชา ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : อ. ดร. จิระจิตรา ฮิคคินส์

 วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  หลักสูตร  “Technology Integration for English Teaching and Learning in the New Normal”  ดูรายชื่อ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

 วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  หลักสูตร  เสวนาออนไลน์สำหรับผู้บริหารฯ ถอดรหัสการจัดการเรียนการสอนในยุควิกฤตโควิด 19 ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา

 วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  หลักสูตร  การบริหารและการจัดการคุณภาพ สู่ ความเจริญ ยั่งยืน : จาก ปฎิบัติสู่ทฤษฎี ตอนที่1: การบริหารจัดการความเป็นเลิศ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : ดร.เกียรติศักดิ์ แสงอรุณ

 วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.  หลักสูตร  สื่อพื้นฐานบูรณาการความรู้ ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

 วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  หลักสูตร  การพัฒนาชุดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในยุค Next Normal ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

 วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  หลักสูตร   “สนุกคณิต คิดสร้างสื่อ : EP1 จำนวนและพีชคณิต” ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan QR Code

Read more

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อ.สุคนธ์ สินธพานนท์

 วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.  หลักสูตร  สอนอย่างไรให้คิดเป็น…. มุ่งพัฒนา ทักษะ ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ตอนที่ 1) ดูรายชื่อ 👉  คลิก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก  หรือ Scan

Read more