โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ร่วมกับมูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์(เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์

ห้องเรียนแห่งความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ : การจัดกิจกรรมโดยใช้โมบายแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ของเด็กยุคดิจิทัล

วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.-16.00 น.
ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

สมัคร👉👉👉 คลิกที่นี่

*** หมายเหตุ อบรม ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เท่านั้น ***

แนะนำให้คุณครูผู้เข้าอบรมเดินทางโดย รถโดยสารประจำทาง หรือ BTS เนื่องจากสถานที่จอดรถอาจจะไม่เพียงพอ ค่ะ

อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย *

อาจารย์ที่เข้ารับอบรมจะได้รับ : เกียรติบัตร สื่อการสอน ถุงเอกสาร สมุดบันทึก ปากกา อาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 มื้อ

เบอร์โทรติดต่อ : อาจารย์พัชรี 081-240-2419