ชมคลิปการสอนย้อนหลัง : “การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ” วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ”

ณ ห้องประชุมประโคนชัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562

ชมการสอนย้อนหลัง โปรดคลิก EP ที่ต้องการรับชม


EP.1       EP.2      EP.13