คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อาจารย์อรชา พันธุบรรยงก์ วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร : เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อาจารย์อรชา  พันธุบรรยงก์ อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง

Read more