หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 : 4 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 2 หลักสูตร —————————————– วิทยา: รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ หลักสูตร: เทคนิคการออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ตามตัวชี้วัด ระดับประถมศึกษาให้มีคุณภาพ ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก —————————————–

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 1 หลักสูตร —————————————————– วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์ หลักสูตร : ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 10

Read more

หนังสือรับรอง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อบรมวันที่ 16-18 กันยายน 2565

หนังสือรับรอง โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูให้มีทักษะกระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถณะ และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อบรมวันที่ 16-18 กันยายน 2565 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 : 5 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 3 หลักสูตร —————————————– วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม     หลักสูตร : STEAM Education ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 : 2 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 1 หลักสูตร ————————————– วิทยากร: อาจารย์ฐานิศวร์ ผลเจริญ หลักสูตร: ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 8 (ประถมศึกษาตอนปลาย) ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 : 5 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. 2 หลักสูตร ———————————————- วิทยากร: ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ หลักสูตร: ท่องแดนคณิตศาสตร์ ตอนที่ 2 ตามหาข้อความคาดการณ์ทางคณิตศาสตร์ (Mathematical

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร: อ.จันทร์จิรา หงษ์โต หลักสูตร: ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 6 (ประถมศึกษาตอนต้น) โอลิมปิก ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 : 2 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ————————————— วิทยากร: อาจารย์ปานวาด (กอวัฒนา) โพธิ์สุวรรณ หลักสูตร: สอนสนุก เรียนเข้าใจตามแบบฉบับคนยุคใหม่ ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก ————————————— เวลา 14.00

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 : 5 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. 3 หลักสูตร วิทยากร: อ.ลออ เพิ่มสมบัติ หลักสูตร: ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 5 (ประถมศึกษาตอนปลาย) ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉

Read more

หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 : 1 หลักสูตร

หนังสือรับรอง วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น. 1 หลักสูตร วิทยากร : อาจารย์ฐานิศวร์ ผลเจริญ หลักสูตร : ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ท้าทายมุ่งสู่โอลิมปิกระดับประถมศึกษา ตอนที่ 2 (ประถมศึกษาตอนต้น)

Read more