ภาพบรรยากาศห้องประชุม,ห้องอาหาร อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ภาพบรรยากาศห้องประชุมชั้น 6   ภาพบรรยากาศห้องอบรมชั้น 4     ภาพบรรยากาศห้องอบรมชั้น 3   ห้องอาหารชั้น 2  

Read more

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม และ ระเบียบการเข้าร่วมอบรม

  ประกาศโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒         การอบรมทุกหลักสูตร ทั้งภายในและภายนอกมูลนิธิฯ เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้กับครูผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเท่านั้น มูลนิธิฯ จะไม่มีการออกวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองใดๆ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม        

Read more

โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC)

โครงการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) หาก    PLC       เสมือน       สื่อสร้างสรรค์              

Read more

ประมวลภาพและคลิปบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณวิทยากร ประจำปี 2561

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงขอบคุณวิทยากร ประจำปี 2561 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ประมวลภาพและคลิปบรรยากาศ    

Read more

สกู๊ปและภาพบรรยากาศ หลักสูตร การวัดและประเมินผลเรื่องที่ครูภาษาไทยควรรู้ วิทยากร อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี

สกู๊ปและภาพบรรยากาศ หลักสูตร การวัดและประเมินผลเรื่องที่ครูภาษาไทยควรรู้ วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. ห้อง 403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุงเทพมหานคร วิทยากร อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี เรียนย้อนหลัง คลิกที่นี่  สนับสนุนโดย  มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ สกู๊ป   ภาพบรรยากาศ ภาพมอบวุฒิบัตร ภาพหมู่

Read more