คู่มือการนำ PLC ไปใช้ในโรงเรียน

คู่มือการนำ PLC ไปใช้ในโรงเรียน โครงการ “การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน ของผู้บริหารเชิงรุก ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (Professional Learning Community : PLC)  ตอนที่ 1 ความหมายของ PLC  วิทยากร : รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา  

Read more

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรครู วันเสาร์ที่ 09 และอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรครู วันเสาร์ที่ 09 และอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ลงทะเบียนและเข้าอบรม เวลา 08.30 -16.00 น. ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ **คณาจารย์กรุณาตรวจสอบตัวสะกดชื่อ และนามสกุลตนเองให้ถูกต้อง** หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อของท่าน  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02-700-5800

Read more

สกู๊ปและภาพบรรยากาศ โครงการบริการวิชาการ หลักสูตรโครงการการศึกษาพิเศษ วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562

สกู๊ปและภาพบรรยากาศ โครงการบริการวิชาการ หลักสูตรโครงการการศึกษาพิเศษ “เทคนิควิธีฝึกพฤติกรรมและส่งเสริมพัฒนาการในเชิงบวกสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ” วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม สกู๊ป ภาพบรรยากาศ ภาพมอบวุฒิบัตร ภาพหมู่

Read more

สกู๊ปและภาพบรรยากาศ โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ รร.เทศบาล1(ศรีเกิด) จ.เชียงราย วันที่ 28 มกราคม 2562

สกู๊ปและภาพบรรยากาศ นิเทศก์ครูในโครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2 โดยคณาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล1(ศรีเกิด) จ.เชียงราย สกู๊ป ภาพบรรยากาศ ภาพหมู่

Read more