ชมวิดีโอการสอนย้อนหลัง วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา”

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากร
เพื่อชมการสอนย้อนหลัง!

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 

ห้อง 403

ห้อง 404

ชมย้อนหลังช่วงเช้าคลิก EP.1    ช่วงบ่ายคลิก EP.2

ห้อง 405

ห้อง 406


วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 

ห้อง 403

ห้อง 404

ห้อง 406