โครงการอบรมพัฒนาการเรียนรู้ที่มีคุณค่าเพื่อการศึกษาที่แตกต่าง แนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารและภาษาแก่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

🔥 ประชาสัมพันธ์ 🔥
“โครงการอบรมพัฒนาการเรียนรู้ที่มีคุณค่าเพื่อการศึกษาที่แตกต่าง แนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารและภาษาแก่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21”
ระหว่างวันที่ 5-7 เม.ย. 2566 ✨ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล1 เทศบาลเมืองตรัง จังหวัดตรัง✨
สามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 
กำหนดการ :
– วันพุธที่ 5 เมษายน 2566
09.00-10.00 น. – พิธีเปิดโครงการ ฯ
10.00-12.00 น. – หลักสูตร : การเรียนรู้ที่มีคุณค่า การศึกษาที่แตกต่าง
13.00-16.00 น. – หลักสูตร : การเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยนันทนาการ
 
– วันพุธที่ 6 เมษายน 2566
09.00-12.00 น. – หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทัษะภาษาไทย
13.00-14.15 น. – หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีน
14.30-16.00 น. – หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
 
– วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2566
09.00-12.00 น. – หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
13.00-16.00 น. – หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงบวกสำหรับครู
* หมายเหตุ : ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าอบรมโดยรับชมถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ได้ที่ Facebook Live : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  แต่จะไม่ได้รับวุฒิบัตร
 
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม > https://bit.ly/m/Foundation
—————————————————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Add Line > https://lin.ee/p3mcJOD
หรือ โทร 0645866266