‘แม่ฟ้าหลวง’ มาแรง! ขึ้นชั้นนำมหาวิทยาลัยไทย

นิตยสารต่างชาติ จัดอันดับให้ 16 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับสถานศึกษาที่ดีที่สุดในโลก โดยใช้ตัวชี้วัดคือ คุณภาพการสอน ปริมาณ และชื่อเสียงของงานวิจัย การอ้างอิงงานวิจัย รายได้จากอุตสาหกรรมและภาพลักษณ์ในต่างประเทศ

นิตยสารไทม์ ไฮเออร์ เอดูเคชัน (THE) ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยดีที่สุดในโลกประจำปี 2563 ปรากฏว่าอันดับ 1 คือมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ของอังกฤษ 2 สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย สหรัฐ 3 มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ อังกฤษ 4 มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐ และ 5 สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเสตต์ สหรัฐ

ส่วนมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ 16 แห่งมี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10588806636063

 

รายงานจัดอันดับชิ้นนี้ จัดอันดับมหาวิทยาลัย 1,300 แห่งใน 92 ประเทศใช้ตัวชี้วัดคือ คุณภาพการสอน ปริมาณ และชื่อเสียงของงานวิจัย การอ้างอิงงานวิจัย รายได้จากอุตสาหกรรมและภาพลักษณ์ในต่างประเทศ

 

เครดิตแหล่งข้อมูล : กรุงเทพธุรกิจ