อาจารย์ลอย ชุนพงษ์ทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ https://www.youtube.com/channel/UC8kacVCNp5EN4e7d_nd0ZWA

                                                                        เชิญชมนานาสาระ และเพิ่มเติมความรู้จาก

อาจารย์ลอย ชุนพงษ์ทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์

จากช่อง Youtube 

                                                     https://www.youtube.com/channel/UC8kacVCNp5EN4e7d_nd0ZWA  

 

 

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 

 เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร 

                                    สมัครอบรมออนไลน์ 👉👉👉  คลิก