หลักสูตรอบรม วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2562

📣📣📣 หลักสูตรส่งท้ายปี  พบกันอีกทีปีหน้านะคะ

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2562

สมัครอบรมหลักสูตร คลิกที่นี่