หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 : เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร , เวลา 14.00-17.00 น. : 1 หลักสูตร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 

 เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร   

                               สมัครอบรมออนไลน์ 👉👉👉  คลิก

                                                                                                             เวลา 14.00-17.00 น. : 1 หลักสูตร   

                               สมัครอบรมออนไลน์ 👉👉👉  คลิก