ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 : 3 หลักสูตร

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

เวลา 09.00-12.00 น.

1 หลักสูตร

—————————————–
เวลา 10.00 -12.00 น.

1 หลักสูตร


—————————————–
เวลา 14.00 – 17.00 น.

1 หลักสูตร