ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 : 5 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

เวลา 09.00-12.00 น.

2 หลักสูตร


เวลา 14.00 – 17.00 น.

3 หลักสูตร