ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 : 5 หลักสูตร

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

เวลา 09.00-12.00 น.

2 หลักสูตร

——————
——————

เวลา 10.00-12.00 น.

1 หลักสูตร

——————

เวลา 14.00 – 17.00 น.

2 หลักสูตร

——————