ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ 27 สิงหาคม 2565 : 6 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

เวลา 09.00-12.00 น.

3 หลักสูตร

———————-
———————-

———————-
เวลา 14.00 – 17.00 น.

3 หลักสูตร

———————-
———————-