ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 : 9 หลักสูตร

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 

สมัครอบรมออนไลน์ คลิก 👉 http://register.kusol.org/

เวลา 09.00-12.00

เวลา 13.00-16.00 น. 1 หลักสูตรเวลา 14.00-17.00 น. 4 หลักสูตร