ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

                       วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.                  

หลักสูตร : เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2563

ตอนที่ 1 รู้เขา

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ

                                                   ** ดูรายชื่อ 👉 คลิ  **

                   ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code *

                              ดาวน์โหลดเอกสาร  👉 คลิ