ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 14:00-17:00 น. วิทยากร: ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล

ประกาศรายชื่อ
หลักสูตร: Early Childhood Mathematics Corner: How to prepare your kindergartener for first grade math!
เตรียมเด็กปฐมวัยให้พร้อมสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิทยากร: ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล
อบรมวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565
เวลา 14:00-17:00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ คลิก