ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 014.00 – 117.00 น. วิทยากร: ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม

วิทยากร: ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม
หลักสูตร: เทคนิคการสอนให้คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
อบรมวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565
เวลา 14:00-17:00 น.
(หมดเขตส่งแบบทดสอบ เที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565)
คลิกประกาศรายชื่อ 👉 👉 คลิก