ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 014.00 – 117.00 น. วิทยากร: ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล

วิทยากร: ดร.ทิพวรรณ นันตระกูล
หลักสูตร: Early Childhood Mathematics Corner: How to prepare your kindergartener for first grade math!
เตรียมเด็กปฐมวัยให้พร้อมสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
อบรมวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565
เวลา 14:00-17:00 น.
(หมดเขตส่งแบบทดสอบ เที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565)
คลิกประกาศรายชื่อ 👉 👉 คลิก