ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร: อาจารย์ปานวาด (กอวัฒนา) โพธิ์สุวรรณ

ประกาศรายชื่อ
วิทยากร: อาจารย์ปานวาด (กอวัฒนา) โพธิ์สุวรรณ
หลักสูตร: สร้างสรรค์การสอนเพื่อการเรียรู้ที่สนุกขึ้น
อบรมวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565
เวลา 14:00-17:00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ 👉 👉 คลิก