ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : อบรมวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร: ผศ.อัมพร อังศรีพวง

ประกาศรายชื่อ
วิทยากร: ผศ.อัมพร อังศรีพวง
หลักสูตร: นำกิจกรรม สู่โครงการ : เด็กดีอ่านออกเขียนได้ง่ายจังเลย (ตอนที่2)
อบรมเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565
เวลา 14:00-17:00 น.
คลิกประกาศรายชื่อ 👉 👉 คลิก