ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ  

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

วิทยากร :  รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ   

หลักสูตร : เทคนิคการออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ตามตัวชี้วัด ระดับประถมศึกษาให้มีคุณภาพ
ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก