ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร : อาจารย์ ดร. จิระจิตรา ฮิคคินส์

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น.

วิทยากร :  อาจารย์ ดร. จิระจิตรา ฮิคคินส์

หลักสูตร : ‘Utilising Digital Tools and Media in English Language Teaching’
ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก