ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น.

วิทยากร :  อาจารย์นพมาศ  ว่องวิทยสกุล

หลักสูตร : กิจกรรมประจำชั้น ตอนที่ 1
ประกาศรายชื่อ 👉👉 คลิก