ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ. ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา , รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ , รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 14.00-17.00 น.      

หลักสูตร : โครงการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาตอนที่ 1: สมรรถนะ… สมรรถนะ… สมรรถนะนั้นสำคัญไฉน สร้างได้อย่างไร”

วิทยากร : รศ. ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา, รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ, รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

โหลดไฟล์เอกสาร 👉  คลิก