ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา

วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.      

หลักสูตร :  สื่อ กิจกรรม และเทคนิคการสอนภาษาไทยให้สนุก

วิทยากร : อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา

ดูรายชื่อ 👉  คลิก

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉  คลิก

 หรือ Scan QR Code

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 👉  คลิก 

เตรียมอุปกรณ์

ปากกาเมจิก กรรไกร คัตเตอร์ กระดาษ A4 (ใช้แล้ว 1 หน้าได้) เทปกาวใส หรือ เทปกาวย่น