ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ 

               วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน  2563 เวลา 09.00-12.00 น.                 

หลักสูตร : การผสมผสานแนวคิดเชิงคำนวณในวิทยาศาสตร์

                                               วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม

                                            ** ดูรายชื่อ 👉  คลิ  **

                   ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิก หรือ Scan QR Code

*อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์และดาวน์โหลดโปรแกรม (AR) ของสสวท.นะคะ* -ดอกกุหลาบ หรือดอกไม้ 1 ชนิด จำนวน 2-3 ดอก 

-มีดโกน 1 อันกระดาษวาดเขียน หรือกระดาษ A4 จำนวน 3 แผ่น

-กาว 1 หลอด, กรรไกร 1 อัน, สี 1 ชุด