ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์ 

 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม  2563 เวลา 09.00-12.00 น.                 

หลักสูตร : เทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ป.6 ปีการศึกษา 2563

ตอนที่ 2 รู้เรา

                                               วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ

                                            ** ดูรายชื่อ 👉  คลิ  **

                   ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code

                                 *ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิ