ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอน E-HANDOUT : วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประจำปี พ.ศ. 2563”

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563

1.  หลักสูตร   เริ่มต้นกับการโค้ดดิ้ง ทักษะที่ครูยุคใหม่ทุกสาระวิชาต้องพัฒนา
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์   

ดาวน์โหลด👉 👉 👉  คลิกที่นี่

 

2.  หลักสูตร   Creative Ways to Use Popular Movies in Fun English Lessonsสนุกกับวิธีการเรียนภาษาอังกฤษแบบสร้างสรรค์ด้วยภาพยนตร์ดัง
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร 

ดาวน์โหลด👉 👉 👉  คลิกที่นี่