ชมวิดีโอการสอนย้อนหลัง : วันเสาร์ที่ 21 ก.ย. 62

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากรเพื่อรับชม Youtube ย้อนหลัง!

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562

หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ “สนุกกับโรงงานช็อกโกแลต”

(กิจกรรม STEM ระดับประถมศึกษาถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา)

วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์  อาจารย์รัชดา ยาตรา 

EP.1

EP.2

 

หลักสูตร :  การผลิตสื่อการสอนแบบสามมิติ (Pop-up) สำหรับครูภาษาไทย
วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม

พิเศษ!!! สำหรับผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษ สามารถรับชมการอบรม

” โครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล “

(Effective Communication) 

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากร
เพื่อรับชม Youtube ย้อนหลัง!

EP.1

EP.2

หรือสามารถรับชมได้ที่เพจ Facebook ของทางมูลนิธิ