ชมวิดีโอการสอนย้อนหลัง : วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากร
เพื่อรับชม Youtube ย้อนหลัง!

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

หลักสูตร : STEAM Kitchen for kids – เทคนิคการสอนสะตีมศึกษาแสนสนุกผ่านห้องครัว
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

พิเศษ!!! สำหรับผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษ สามารถรับชมการอบรม

“โครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

(Effective Communication)” 

EP.1

EP.2

หรือสามารถรับชมได้ที่เพจ Facebook ของทางมูลนิธิ