ชมวิดีโอการสอนย้อนหลัง : วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

หลักสูตร เพิ่มพูนทักษะการใช้ Scratch 3.0

EP.1

EP.2

หลักสูตร การผลิตสื่อการสอนคำศัพท์น่ารู้ สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

EP.1

EP.2

หลักสูตร การวิจัยเชิงปฏิบัติการสำหรับครูวิทยาศาสตร์

หลักสูตร เทคนิคละครเพื่อพัฒนาการพูดของครูปฐมวัย

หลักสูตร คณิตศาสตร์สนุกอย่างนี้นี่เอง Active Math Activity

พิเศษ!!! สำหรับผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษ สามารถรับชมการอบรม “โครงการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication)” 

กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากร
เพื่อรับชม Youtube ย้อนหลัง!

สำหรับการรับชมผ่าน Facebook สามารถรับชมได้ทางลิ้งด้านล่างนี้

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook