กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 77 ทุน ให้แก่นักศึกษาพยาบาล

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ คิวท์เพรส

มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 77 ทุน
ให้แก่นักศึกษาพยาบาล ที่สอบเข้าศึกษาใน วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
โดยได้คะแนนสูงสุดประจำจังหวัด จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ
ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 – 12.00 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์