ถ้า…ที่นี่ไม่มีครูจะเป็นอย่างไร? ยังมีโรงเรียนอีกมากมายที่ขาดแคลน และเด็ก ๆ ที่รอคอย…คุณครู

 มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ร่วม กับ ORIENTAL PRINCESS สานต่อปณิธานในการทำความดี เพื่อตอบแทนสังคม มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา โดยการมอบทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561   จังหวัดละ 1 ทุน รวมทั้งสิ้น 77 ทุน ทั่วประเทศ โครงการการมอบทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่

Read more

*** ระเบียบการมอบทุนการศึกษา”ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ***

Read more

พิธีมอบทุนการศึกษา”ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด รุ่นที่ 2 “ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 77 ทุน

Oriental Princess ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ มอบทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด รุ่นที่ 2 “ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 77 ทุน ในวันที่ 2 มี.ค. 2562 เวลา 8.30

Read more

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวนทั้งสิ้น ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ โดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ บริษัท เอสเอสยูพี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางแบรนด์ Oriental Princess

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวนทั้งสิ้น ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ โดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ บริษัท เอสเอสยูพี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอางแบรนด์ Oriental Princess

Read more

ทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑”

มูลนิธิอุดมพร – สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์   ร่วมกับ บริษัทโอ.พี.เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอางแบรนด์ Oriental Princess         มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้แก่ นักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

Read more

โอเรียนทอล พริ้นเซส ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ มอบทุนการศึกษาแก่ “ว่าที่ครูไทย” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

บริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมตอบแทนสังคมไทยจัดตั้งโครงการมอบทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทย” ปี ๒๕๖๐ ซึ่งในการขอรับทุนนั้น จะไม่มีข้อผูกพันใดๆทั้งสิ้น โอเรียนทอล พริ้นเซสและมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์หวังเพียงว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผู้ที่ได้รับทุนจะเป็นครูอาจารย์ที่มีคุณภาพในอนาคต.  

Read more

“พิธีมอบทุนว่าที่ครูไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐”

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุน ว่าที่ครูไทยทั้ง ๕๘ ท่าน มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ บริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (Oriental Princess) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่  “ว่าที่ครูไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐” สำหรับผู้ที่มีคะแนนสอบเข้าเป็นอันดับหนึ่ง คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ในทุกมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน ทั่วประเทศ  พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จำนวน ๕๘ ทุน 

Read more

“อาชีพในฝัน” ของคุณคืออะไร?

Oriental Princess ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน Webfilm “อาชีพในฝัน” ของคุณคืออะไร? ซึ่งสำหรับหลายๆ คน อาชีพนี้คือ อาชีพในฝันของเขา เราจึงพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ “ว่าที่ครูไทย” ทั่วประเทศ ขอขอบพระคุณลูกค้า Oriental Princess ทุกท่าน ที่เป็นส่วนหนึ่งกับเราในการสนับสนุนทุนการศึกษา

Read more

โครงการมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ร่วมกับบริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอาง Oriental Princess มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาครั้งที่ 1ปี 2560 และจะให้ต่อเนื่องทุกปีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ทุกวิทยาเขตที่ทำคะแนนสอบเข้าได้เป็นอันดับ 1 จำนวน 1 ทุน ตลอดหลักสูตรตั้งแต่ชั้นปีที่

Read more