ชมการสอนย้อนหลัง : หลักสูตรการอบรมครูในวันที่ 27-28 เมษายน 2562

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก  ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  เชิญชมการสอนย้อนหลัง ในแต่ละหลักสูตรที่ท่านสนใจ วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 ห้อง 403 ชมย้อนหลัง!  โปรดคลิกที่ภาพ หรือ  คลิกที่นี่ ห้อง 404 ชมย้อนหลัง!  โปรดคลิกที่ภาพ หรือ คลิกที่นี่

Read more

ชมคลิปวิดีโอย้อนหลัง วันที่ 20-21 เมษายน 2562

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากร เพื่อชมการสอนย้อนหลัง! วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562  ห้อง 403          

Read more

ชมวิดีโอการสอนย้อนหลัง วันที่ 23 มี.ค. 62

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” กรุณาคลิกที่รูปของวิทยากร เพื่อ ชมย้อนหลัง วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ห้อง 403  ห้อง 404

Read more

ชมคลิปวิดีโอย้อนหลัง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วย Co-5step ผ่าน PLC

ชมคลิปวิดีโอย้อนหลัง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วย Co-5step ผ่าน PLC  วิทยากร รศ.ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์  ยินดีสุข วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562  เวลา 11.00-12.00

Read more

เชิญชมไลฟ์สด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ถ่ายทอดสด จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ถ่ายทอดสด  เรียนรู้ทั่วไทย เรียนไกลพร้อมกันได้ทั่วโลก  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วย Co-5step ผ่าน PLC  วิทยากร รศ.ดร.พิมพันธ์  เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์  ยินดีสุข วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 

Read more

ชมการสอนย้อนหลัง วันที่ 9-10 มีนาคม 2562

ชมการสอนย้อนหลัง โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ   “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากร ทางการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา” วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ห้อง 402 การใช้วิธีและเทคนิคการสอนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์        

Read more

ชมการสอนย้อนหลัง : หลักสูตรการอบรมครูในวันเสาร์ที่ 09 และอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก  ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  เชิญชมการสอนย้อนหลัง ในแต่ละหลักสูตรที่ท่านสนใจ …………………………………………………………………………………………………. วันเสาร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2562 Room 402 ชมย้อนหลัง!  ช่วงเช้า คลิกที่นี่  ช่วงบ่าย คลิกที่นี่ Room 403 ชมย้อนหลัง!  ช่วงเช้า คลิกที่นี่  ช่วงบ่าย คลิกที่นี่ Room 405 ชมย้อนหลัง!  คลิกที่นี่ วันอาทิตย์ที่ 10

Read more

ชมการสอนย้อนหลัง หลักสูตรการอบรมครูในวันเสาร์ที่ 16 และอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

เรียนฟรีทั่วไทย เรียนไกลทั่วโลก  ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์  กรุณาคลิกเพื่อรับชมย้อนหลัง ในแต่ละหลักสูตรที่ท่านสนใจ …………………………………………………………………………………………………. วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 Room 403 ชมย้อนหลัง คลิกที่นี่ Room 405 ชมย้อนหลัง  คลิกที่นี่ Room 406 ชมย้อนหลัง คลิกที่นี่ วันอาทิตย์ที่

Read more

Youtube Live วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา โดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ เชิญชมถ่ายทอดสดการเรียนการสอนพร้อมกันทั่วประเทศ  ผ่าน Youtube Live วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 09.00 -16.00 น. ง่ายๆ เพียงคลิก URL เพื่อชมไลฟ์ได้ที่ใต้ภาพ  

Read more