โครงการยกระดับศักยภาพผู้บริหารและครู เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน ปี 2565 รุ่นที่ 1

โครงการยกระดับศักยภาพผู้บริหารและครู เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน
สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ปี 2565 รุ่นที่ 1

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

หัวข้อ : การสาธิตการจัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์เเละภาษาไทย

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565

ภาพจาก Facebook :: https://tinyurl.com/23knwx97