ห้องพักใกล้มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ตัวอย่างห้องพักใกล้สถานที่จัดอบรม

Kim hostel at Morleang / คิ้ม โฮสเทล หมอเหล็ง

เบอร์โทร 092-2239414 , 02-2462902-4

ID Line : 0922239414

E-mail : kim_hostel_morlang@hotmail.com

Facebook : Kim hostel at Morleang / คิ้ม โฮสเทล หมอเหล็ง

คลิ๊ก

KIM Hostel 2 at Morlang

เบอร์โทร 092-2239410 , 02-2462903-4

ID Line : 0922239410

E-mail : kim_hostel2_morlang@hotmail.com

Facebook : KIM Hostel 2 at Morlang

GN Luxury Hostel

เบอร์โทร 02-2462313

Facebook : GN Luxury Hostel