หลักสูตร : การใช้วีดิโอสนุกๆ แปลกๆ ในการสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็ก

หลักสูตรการใช้วีดิโอสนุกๆ แปลกๆ ในการสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กไทย ( Using Funny videos to teach English to Thai Students )

วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษ English Square จ.กาญจนบุรี

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.00 น.

ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์